ទំហំអក្សរ:

យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវសំណួរទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់មន្ទីរពេទ្យ។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ឬបំពេញទំរង់ខាងក្រោមដើម្បីសួរសំនួរ។

ឈ្មោះពេញ*:មន្ទីរពេទ្យធំ

ម៉ោងធ្វើការ

ច័ន្ទ – សៅរ៍

8:00 ព្រឹក ដល់ 12:00 ថ្ងៃត្រង់ – 1:00 រសៀល ដល់ 5:30 ល្ងាច

ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ ៖023 211 338
ទូរស័ព្ទ 24/7 ៖ 011 811 338
អុីម៉ែល ៖ contact@roomchang.com
WeChat ID: viliyanpink

អាសយដ្ឋាន

អាគារលេខ 4, ផ្លូវ 184, សង្កាត់ផ្សារថ្មី 3, ខណ្ឌដូនពេញ, 12210, ភ្នំពេញ;

សាខាវិមានកុលាប

ម៉ោងធ្វើការ

ច័ន្ទ – សៅរ៍

8:00 ព្រឹក ដល់ 12:00 ថ្ងៃត្រង់ – 1:00 រសៀល ដល់ 5:30 ល្ងាច

ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ ៖ 023 723 338
ទូរស័ព្ទ 24/7 ៖ 078 811 338
អុីម៉ែល ៖ contact@roomchang.com
WeChat ID: viliyanpink

អាសយដ្ឋាន

លេខ 10, ប្លុក 252 បុរីឧទ្យានបាសាក់,ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

សាខាអុីអន ម៉ល សែនសុខ ស៊ីធី

ម៉ោងធ្វើការ

ច័ន្ទ – អាទិត្យ

9:00 ព្រឹក ដល់ 12:00 ថ្ងៃត្រង់ – 1:00 រសៀល ដល់ 8:00 យប់

ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ ៖ 023 911 338
ទូរស័ព្ទ 24/7 ៖ 093 911 338
អុីម៉ែល ៖ contact@roomchang.com
WeChat ID: viliyanpink

អាសយដ្ឋាន

ជាន់ទី 1, ក្នុងផ្សារទំនើប អុីអន ម៉ល សែនសុខ ស៊ីធី, ភ្នំពេញ