ទំហំអក្សរ:

យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវសំណួរទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់មន្ទីរពេទ្យ។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ឬបំពេញទំរង់ខាងក្រោមដើម្បីសួរសំនួរ។

មន្ទីរពេទ្យធំ

ម៉ោងធ្វើការ

ចន្ទ – សៅរ៍

៨ ព្រឹក – ៥ ល្ងាច

ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ ៖ ០២៣ ២១១ ៣៣៨023 211 338
ទូរស័ព្ទ 24/7 ៖ 011 811 338
អុីម៉ែល ៖ contact@roomchang.com

អាសយដ្ឋាន

អាគារលេខ ៤, ផ្លូវ ១៨៤, សង្កាត់ផ្សារថ្មី ៣, ខណ្ឌដូនពេញ, ១២២១០, ភ្នំពេញ;

សាខាវិមានកុលាប

ម៉ោងធ្វើការ

ចន្ទ – សៅរ៍

៨ ព្រឹក – ៥ ល្ងាច

ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ ៖ 023 723 338
ទូរស័ព្ទ 24/7 ៖ 070 811 338
អុីម៉ែល ៖ contact@roomchang.com

អាសយដ្ឋាន

លេខ ១០, ប្លុក ២៥២ បុរីឧទ្យានបាសាក់,ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ,