ទូរស័ព្ទ:+855 23 211 338
ទូរស័ព្ទ(24/7):+855 11 811 338

បច្ចេកវិទ្យាពត់តម្រង់ធ្មេញ CLEAR ALIGNER

CA

Clear Aligner ជាបច្ចេកវិទ្យាពត់តម្រង់ធ្មេញថ្មី ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងមិនអាចមើលដឹង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ៖ 069 811 338 ឬអីុម៉ែលមកកាន់ contact@roomchang.com

វីដេអូ: បទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងរបស់អតិថិជន

នេះគឺជាហេតុផលដែលអតិថិជនជាច្រើនមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី កាណាដា និងបណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀត ជ្រើសរើសយកការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់។

ការព្យាបាលធ្មេញនៅក្រៅប្រទេស

7535737280_f41d36f8bd
បុគ្គលិកដ៏ជំនាញនៅមន្ទីរពេទ្យរំចង់ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តនិងសំបូរបែប ជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងហ្មត់ចត់បំផុតលើសពីការស្មាន បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសេវា ទន្តសាស្ត្រនៅបរទេស។


តាមដានយើង